Yeraltı Edebiyatı Gölgesinde Bir Medya Taşlaması: Gösteri Peygamberi

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, dili zincirlerinden kurtarmak ve özgürlüğüne kavuşturmak düsturu ile ortaya çıkan bir akımdır Yeraltı Edebiyatı. Kökleri, Sadizm’in fikir babası Marquise de Sade’a, 18. yüzyılın Gotik Edebiyatına, Bukowski’ ye kadar uzanır.

Devam